Doprovodné události

← zpět na všechny události

Průmysl 4.0 v kontextu měnících se požadavků na zaměstnance


Informace o události

Průmysl 4.0 v kontextu měnících se požadavků na zaměstnance
16.11.2017
Sokolská třída 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (Prostory Impact Hubu)
16:00 - 17:30
NE

V reflexi na mohutný rozvoj automatizace a robotiky, který je zachycen ve vizi Průmysl 4.0, se také mění požadavky na zaměstnance a to téměř ve všech oborech - nejcitelnější je tato změna v oblasti průmyslové výroby, logistiky a IT. Tento workshop by tak měl nejen stručně ozřejmit základní principy problematiky Průmysl 4.0, ale také na základě společné diskuze formulovat návrhy, jak modifikovat obsah formálního i neformálního vzdělávání tak, aby jeho účastníci byli snadno uplatnitelní na trhu práce, kde se v současné době nepotkává nabídka s poptávkou zvláště v oblasti technických profesí.